Aktuellt

Nya regler om strandskydd 1 juli 2022

Nya regler om strandskydd 1 juli 2022

Strandskyddet reformeras

Regeringen har beslutat om en proposition för en ökad differentiering av strandskyddet. Om förslagen i propositionen...

Läs mer
Proposition

Proposition

Miljödepartementet avser enligt propositionsförteckningen för hösten 2021 att överlämna propositionen "Ett differentierat...

Läs mer
Nya regler om strandskydd

Nya regler om strandskydd

Strandskydd - nya regler

I juli 2019 tillsatte regeringen en statlig offentlig utredning med uppgift att se över gällande regelverk om strandskydd....

Läs mer
Strandskyddsdispens för brygga

Strandskyddsdispens för brygga

Strandskyddsdispens för brygga

Ska du uppföra en brygga vid stranden? Har du en befintlig brygga som ska byggas ut eller genomgå en...

Läs mer