Överklaga strandskydd (2024) :: STRANDSKYDDSAKADEMIN

Överklaga strandskydd (2024) :: STRANDSKYDDSAKADEMIN

Överklaga strandskydd och strandskyddsdispens

Har du en fastighet inom 100 eller 300 meter från stranden? Då omfattas din fastighet mest troligt av strandskydd. Fastighetsägare som ska vidta en åtgärd i ett område som omfattas av strandskydd behöver söka om strandskyddsdispens. 

Överklaga till mark- och miljödomstolen

Har du sökt om strandskyddsdispens och fått avslag? Du som är missnöjd med nämndens eller länsstyrelsens beslut kan överklaga beslutet om strandskydd eller den delen av beslutet rör inskränkt tomtplatsavgränsning till överinstans, som är länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen beroende på i vilken instans som ärendet påbörjades. Ett överklagande om strandskydd ska i regel komma in inom 3 veckor från det att du mottagit beslutet. Vissa mål där strandskydd upphävts i detaljplan kan i undantagsfall komma att prövas av Högsta domstolen.

Överklaga strandskydd - anlita advokat, jurist eller driva ärendet själv

När du ska överklaga ett beslut om nekad strandskyddsdispens eller inskränkt tomtplatsavgränsning kan du välja att antingen anlita en jurist eller advokat som är specialist inom strandskydd som ska driva hela överklagandet åt dig från start till slut, eller att med hjälp av våra kvalificerade dokumentmallar framtagna av våra rättsexperter, driva ditt ärende själv och på så sätt spara på utgifterna. Mer om kostnader för en jurist eller advokat, rättsskydd och rättshjälp kan du läsa i artikeln Strandskydd - Advokat och juristkostnader.

Kontakta advokat som kan strandskydd?

Strandskyddsakademin erbjuder hjälp med strandskydd och bygglov. Skulle du vara i behov av juridisk rådgivning som rör just ditt ärende, eller anlita ett ombud som kan driva ärendet åt dig, har vi möjlighet att hjälp er såsom rättsexpert, alternativt rekommendera några kunniga advokater och jurister som är inriktade på just strandskydd och bygglov. 

Önskar du hjälp med ditt ärende om strandskydd eller strandskyddsdispens av strandskyddsexpert jur. kand. Giedre Jirvell är du välkommen att kontakta oss, eller kika in på vår andra hemsida om specialiserade tjänster om just strandskydd https://www.strandskyddsjurist.se/, så hjälper vi dig gärna vidare!