miljörätt

Visar taggade inlägg med miljörätt. Visa alla inlägg här.
Nya regler om strandskydd 1 juli 2022

Nya regler om strandskydd 1 juli 2022

Strandskyddet reformeras

Regeringen har beslutat om en proposition för en ökad differentiering av strandskyddet. Om förslagen i propositionen...

Läs mer
Proposition

Proposition

Miljödepartementet avser enligt propositionsförteckningen för hösten 2021 att överlämna propositionen "Ett differentierat...

Läs mer
Nya regler om strandskydd

Nya regler om strandskydd

Strandskydd - nya regler

I juli 2019 tillsatte regeringen en statlig offentlig utredning med uppgift att se över gällande regelverk om strandskydd....

Läs mer