NYHET 2023 - Få hjälp med strandskydd av rättsexpert

NYHET 2023 - Få hjälp med strandskydd av rättsexpert

Från den 1 januari 2023 är det åter möjligt att anlita rättsexpert jur.kand./ fd advokat Giedre Jirvell för hjälp med strandskydd och strandskyddsdispens. Tidigare gällde att vi endast hade möjlighet att granska fall, som var av prejudicerande verkan, eller skulle prövas i högsta instans. Nu har vi åter möjlighet att ta in fler uppdrag och förfrågningar jämfört med tidigare, och kan hjälpa även dig som handskas med ett strandskyddsärende hos kommunen eller länsstyrelsen. Uppdragen tas in löpande, dock fortfarande i mån av tid. På grund av ett stort antal förfrågningar kan det hända att vi inte hinner hjälpa just dig, i så fall kommer vi att hänvisa till några advokat kollegor, som är duktiga inom miljö och fastighet, och som kan hjälpa er att driva ert fall vidare. 

Vad kan Strandskyddsakademin hjälpa mig med? 

Strandskyddsakademin kan svara på dina frågor och vägleda dig kring samtliga frågeställningar som berör strandskydd. Inget fall är för litet, ingen fråga är för komplicerad. Vi kan hjälpa dig med att ansöka om strandskyddsdispens eller bistå dig med juridisk hjälp när du ska överklaga ett beslut om nekad strandskyddsdispens, ett föreläggande om utrivning, ett vitesföreläggande, ett beslut om inskränkt tomtplatsavgränsning, eller beslut om upphävande av strandskydd i detaljplan.

Vad kostar det att anlita er?

Vi arbetar enbart mot fast pris. Efter att vi har granskat ärendet kan vi oftast uppskatta vad en utredning eller en viss juridisk insats kommer att kosta. Vi inleder aldrig ett arbete utan att klienten skriftligt godkänt det i förväg samt godkänt våra villkor om betalning och arvoden. Vi arbetar inte heller på löpande räkning, utom i undantagsfall om klienten önskat sig det. Vår arbetsmodell är utformad för klientens bästa och för att du som klient ska känna dig trygg och ska ha koll på dina utgifter. Det finns därmed aldrig någon risk att vända sig till oss och drabbas av en oväntad faktura. 

Varför ska jag anlita Strandskyddsakademin? 

Många gånger försöker klienten driva ett ärende själv, eller vänder sig till en allmänpraktiserande advokat, eller juridiskt ombud som är nischat inom fastigheter, i hopp om att få bifall i sitt ärende. Att inte anlita spetskompetens kan många gånger bli dyrare än att göra det rätt från början. I de flesta fall som rör strandskydd krävs det spetskompetens inom just strandskydd för att åstadkomma en önskad utgång. Rättsområdet är uppbyggt kring tolkningar av hur en viss bestämmelse ska tillämpas, som avgjorts i rättspraxis, varför det behövs omfattande kunskap om såväl aktuella, som äldre rättsfall. Det är även så att stora värden står på spel när en åtgärd ska prövas i ett strandskyddat område. En strandfastighet utan brygga är värd betydligt mindre än om bryggan får uppföras, eller den gamla bryggan får stå kvar. Vi möter dagligen klienter som har "kört fast" i processen efter otaliga ogynnsamma försök. I ett sådant läge är det också oftast svårare att åstadkomma en vändning och det krävs en större arbetsinsats, än vad som annars hade varit fallet om man anlitat rätt expertis från början. 

Anlita därför alltid rätt expertis från början för att slippa onödiga utgifter och en utdragen rättsprocess längre fram!

Hur kontaktar jag er om jag behöver hjälp med strandskydd? 

Tveka inte att kontakta oss på [email protected], och få hjälp med ditt strandskyddsärende av en av Sveriges främsta experter inom strandskydd! Du kan även fylla i vårt kontaktformulär, så återkommer vi till dig så fort vi kan. 

Efter den inledande kontakten via e-post går det även bra att boka in ett telefonsamtal eller ett möte på fastigheten för vidare rådgivning.