vanliga frågor & svar

1. Vad innehåller era dokumentmallar?

Våra mallar är mer än en enkel mall. Strandskyddsakademins juridiska dokumentmallar är utformade för att kunna användas som bilaga till ansökan om strandskyddsdispens eller bygglov för att du på så sätt ska kunna öka dina chanser till framgång. De passar även som inlaga hos länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen, för det fall nämndens eller länsstyrelsens beslut har överklagats vidare. Det gäller både bygglov och strandskydd.

Våra mallar är innehållsrika och omfattar såväl gällande regelverk som rättspraxis, som du vill åberopa. De består av flertalet sidor. Det enda som behövs är att du fyller i dina personuppgifter och de aktuella omständigheterna i ärendet för att mallen ska bli komplett och redo att skickas in.

2. Vad får jag för mervärde av era mallar?

Våra mallar är framtagna av några av Sveriges mest erfarna rättsexperter inom miljörätt, plan- och byggrätt och speciell fastighetsrätt. Mallarna om strandskydd är utformade av landets ledande jurister inom strandskydd. Genom att köpa våra mallar kan du försäkra dig om att produkten du köper motsvarar högsta kvalité. Strandskyddsakademin erbjuder en unik möjlighet att få ta del av gedigen expertis mot en skälig kostnad.

Våra mallar är gjorda för att enkelt kunna anpassas till den aktuella situationen. Genom att köpa våra mallar och driva ditt ärende själv sparar du både tid och pengar samt har kontroll över ditt ärende.

3. Hur mycket pengar sparar jag på att köpa en mall?

Med våra unika mallar sparar du tusenlappar på att ladda ner våra mallar, anpassa mallen genom att fylla i de uppgifter som gäller för just din specifika situation, och driva ditt ärende själv.

Många undrar vad det kostar att anlita en jurist eller advokat som kan driva ens ärende. Ett vanligt arvode för en advokat med en viss specialinriktning, kan variera från 2 500 till 4 000 kr i timmen. Det finns de som tar mindre, och det finns de som tar mer. Räkna med att det tar allt från en till ett par timmar för en advokat att sätta sig in i ditt ärende. Ditt ombud kan vilja åka ut till fastigheten för att se den på plats. Tillkommer då tiden för mötet och resa. Ska en advokat ta fram en inlaga i domstol eller hos en myndighet kan det ta allt från 5 till 50 timmar beroende på ens ärende. En inlaga i ett genomsnittligt komplicerat strandskyddsärende tar inte sällan 10-20 timmar att författa. Innehåller ditt ärende flera olika moment, kan advokatens arbetsinsats bli betydligt högre. Lägg därtill tiden för insamling av bevisning, kommunikation med klienten och prövningsinstanserna, bevakning av domen eller beslutet samt eventuellt överklagande till nästa instans.

4. Räcker det att jag köper en mall eller måste jag köpa fler?

Det beror helt på den situation som du befinner dig i. Ett ärende kan täcka flera olika situationer, och då rekommenderar vi att man köper fler mallar och slår ihop dem till ett dokument. På så sätt får du en bredare juridisk argumentation som täcker flera aspekter i ditt ärende. Nedan finner du olika exempel på hur mallarna kan kombineras.

1. Du vill uppföra ett bostadshus på redan ianspråktagen mark. Då kan du köpa mallen Strandskyddsdispens - ianspråktagen mark och komplettera med mallen Strandskyddsdispens - tomtplatsavgränsning. Detta eftersom vid meddelande av dispens kommer man även besluta om en tomtplats. Vill du utveckla din talan ytterligare är vår rekommendation att du köper till mallen Strandskydd och proportionalitetsavvägning. Är det så att det planerade bostadshuset även är väl avskilt genom bebyggelse framför eller genom väg, lägger du till mallarna för detta.

2. Du vill uppföra en ny brygga. Då kan du köpa mallen Strandskyddsdispens för ny brygga och välja att komplettera med mallen Strandskydd och proportionalitetsavvägning, för att få en fördjupad argumentation om proportionalitet.

3. Du vill ersätta en gammal brygga med en ny brygga. Då kan du köpa mallen Strandskyddsdispens för ersättningsbrygga och välja att komplettera med mallen Strandskydd och proportionalitetsavvägning, för att få en fördjupad argumentation om proportionalitet.

4. Ska du ersätta en gammal brygga med en ny, som blir både bredare och längre jämfört med den gamla bryggan? Då kombinerar du mallarna i punkterna 2 och 3 ovan. Du behöver alltså mallen Strandskyddsdispens för ny brygga och mallen Strandskyddsdispens för ersättningsbrygga för att täcka fallet.

5. En allmän rekommendation är dock att alltid lägga till mallen Strandskydd och proportionalitetsavvägning, för att få en fördjupad argumentation om proportionalitet, eftersom de övriga mallarna endast innehåller ett kort avsnitt om detta.

6. Handlar ditt ärende om bostadshus eller annan åtgärd inom din tomtplats och någon tomtplatsavgränsning aldrig gjorts för din fastighet? Då är vår rekommendation att lägga till mallen Strandskyddsdispens - tomtplatsavgränsning. Detta eftersom vid meddelande av dispens kommer man även besluta om en tomtplats.

5. Hur snabbt kan jag få tillgång till mallen jag köpt?

Leverans sker automatiskt och digitalt. Efter att betalningen fullbordats och köpet har genomförts kommer du få ett mail som innehåller en länk med den nedladdningsbara produkten. Om du av någon anledning råkat radera köpta dokument på din webbläsare kontakta oss så hjälper vi dig. Uppge i sådant fall ditt ordernummer, så skickar vi de köpta dokumenten till dig. Om förseningar i leveransen skulle uppstå kan du kontakta oss på e-postadress: [email protected] Läs mer under våra Allmänna villkor.

6. Datum för överklagande går ut idag, men jag har ännu inte hunnit fylla i mallen. Vad gör jag nu?

Det ankommer på dig som part i målet eller ombud att ha koll på aktuella frister. Det är viktigt att ditt överklagande kommer in i tid. Har du köpt en mall men ännu inte hunnit fylla i relevanta uppgifter? Då ska du ändå överklaga genom exempelvis att skicka en enkel e-post till den myndighet eller domstol som har beslutat i ärendet eller dömt i målet, samt begära om anstånd för utveckling av talan. Tre veckor brukar gå bra, om man uppger en skälig anledning. En skälig anledning kan vara att man behöver sätta sig in i de rättsliga förutsättningarna för att kunna utveckla sin talan, eller samla in relevant bevisning som styrker de åberopade omständigheterna i ärendet/målet.

Under tiden som du har anstånd kan du läsa igenom och fylla i mallen, som du skickar in som komplettering av överklagandet. Det gör du till den instans som ska pröva ditt överklagande. Se till att du uppger korrekt ärende- eller målnummer i den instans som ska pröva ditt överklagande. Du får det oftast hemskickat per brev, eller kan själv ringa den instans som ska pröva ärendet eller målet.

Det är underinstans som gör en s.k. rättidsprövning. Om ditt överklagande kommer in för sent, kan din talan komma att avvisas. Det är endast i mycket sällsynta fall som man kan åstadkomma en s.k. återställande av försutten tid. Var ute i god tid och ha koll på överklagandefristen! Det står oftast som bilaga till beslutet eller domen om hur man överklagar.

7. Behöver jag något särskilt dataprogram för att kunna ladda ner mallen?

Våra mallar levereras i PDF-format. Du behöver ha Adobe Acrobat Reader för att kunna ladda ner filerna. För att redigera mallen behöver du även ett redigeringsprogram såsom Word installerat på din webbläsare.

Instruktion om hur man fyller i mallen och goda råd på vägen levereras i mailet i samband med leveransen.

8. Kan jag ångra mitt köp?

Nej. Våra nedladdningsbara dokument är digitalt innehåll som automatiskt levereras direkt efter att du betalt. När en digital vara blivit levererad så likställs det med att du som användare har samtyckt till att leverans av tjänst påbörjas under ångerfristen vilket medför att ångerrätt om 14 dagar, som normalt gäller vid köp av varor på distans, inte kan göras gällande. Läs mer under våra Allmänna villkor.

9. Erbjuder ni juridisk rådgivning?

I vår webbutik kan man endast köpa och ladda ner digitala mallar. När ni köper en mall hos oss ingår det en bilaga med några goda handfasta tips som gäller allmänt för en situation som respektive mall avser. Vi tillhandahåller viss allmän rådgivning på vår hemsida, för att du som kund lättare ska kunna navigera runt i valet om lämplig mall. Ni kan däremot inte erhålla enskild juridisk rådgivning som rör just ert ärende genom att exempelvis kontakta vår kundtjänst, men vi hjälper er gärna att välja en lämplig mall för er situation, om ni skulle vara osäkra kring vilken eller vilka mallar passar er bäst. Kontakta oss gärna genom att fylla i vårt kontaktformulär och berätta kort om ert ärende, så hjälper vi er vidare.

Har ni funderingar kring regelverket missa inte våra kostnadsfria juridiska råd och våra informativa inlägg under fliken Aktuellt. Vi kommer så småningom kunna lansera en handbok om strandskydd, som även den kommer kunna gå att köpa i webbutiken.

Skulle ni behöva, i tillägg till köpt mall, anlita en advokat som kan korrekturläsa er inlaga eller kan utreda ert fall djupare har vi möjlighet att förmedla kontakt till några skickliga advokater som är inriktade på just strandskydd och egendomsskydd. Kontakta oss på via vårt kontaktformulär för vidare hjälp och mer information.

10. Vad händer om jag blir kallad till domstolsförhandling?

Mål och ärenden som berör strandskydd avgörs oftast på skriftliga handlingar. Det förekommer dock att domstolen vill göra syn på plats, dvs. företa undersökning av fastigheten.

Blir du kallad till ett domstolssammanträde kan det vara en god idé att ta kontakt med en advokat eller jurist, som kan företräda dig på plats. Vi har möjlighet att rekommendera en kunnig advokat om behovet skulle uppstå.

11. Vad kostar era mallar?

Det aktuella priset framgår av respektive produktbeskrivning. Högst upp på hemsidan kan du även välja om du vill att priserna ska visas med eller utan moms.

Ibland har vi kampanjer och då kan du köpa produkten till ett rabatterat pris. Läs mer under våra aktuella erbjudanden. För att kunna nyttja rabatterna måste du ange en specifik kod i Kassan under fliken "Lägg till rabattkod". Koden hittar under respektive kampanjbeskrivning.

12. Hur betalar jag för de mallar jag har lagt in i varukorgen?

Du kan välja att betala med ditt bankkort (Visa, MasterCard), göra en direktbetalning via din bank, betala med Klarna Checkout eller Swish. Om du betalar med Klarna Checkout kan du välja mellan att betala direkt, med faktura eller delbetalning.

13. Vart vänder jag mig om jag har frågor om min faktura?

Har du betalat med Klarna Checkout och har frågor kring din faktura? Du kan antingen logga in på din Klarna eller kontakta Klarnas kundservice.

14. Min granne har också fått problem, kan jag överlåta mallen till honom/henne?

Nej. Mallen gäller endast den person/fastighetsägare som har köpt mallen och kan inte överlåtas. Är du exempelvis en privat person som ska hjälpa en släkting eller bekant att driva ärendet, får du be denna person att köpa mallen. När du köper varor hos oss förbinder du dig att följa våra allmänna avtalsvillkor. Överträdelser beivras.

15. Måste jag äga fastigheten för att kunna ansöka om strandskyddsdispens?

Nej. Ansökan är oberoende av vem som är sökande. Fördelen med att en fastighetsägare söker om strandskyddsdispens är att man har oftast bättre insikt i de omständigheter för föreligger på just ens egna fastighet och kan lättare argumentera kring proportionalitet samt varför dispens bör beviljas.

16. Behöver jag några andra tillstånd eller räcker det med strandskyddsdispens?

Observera att vid åtgärder i vattnet, såsom muddring, pålning, grumling, skuggning, i regel ska anmälan om vattenverksamhet göras hos länsstyresen. Förutom beviljad dispens från strandskyddet måste även vattenverksamheten vara godkänd innan åtgärderna kan påbörjas. I vissa fall, såsom vid byggnader samt större bryggor och hamnanläggningar, kan det även behövas marklov, rivningslov, bygglov eller ändring av detaljplanen.

I vissa fall, även om åtgärden inte kräver bygglov, så kan det krävas en anmälan till kommunens byggnadsnämnd. Ska en åtgärd som vare sig är bygglovs- eller anmälningspliktig förläggas närmare än 4,5 meter från fastighetsgräns, krävs det därtill grannens godkännande.

Ligger fastigheten i ett område som är skyddat som naturreservat, nationalpark, eller omfattas av landskapsbildsskydd, krävs det ett särskilt tillstånd eller dispens från länsstyrelsen eller kommunen, utöver dispens från strandskyddet.

Du ska alltid se till att du äger fastigheten eller har nyttjanderätt för det avsedda ändamålet på den delen av fastigheten som åtgärden ska vidtas, för att kunna genomföra densamma.

17. Jag hittar ingen mall för just min situation. Kan ni hjälpa mig?

Vi tar löpande fram nya mallar och utvecklar vår mallbank. Rör ditt ärende strandskydd eller bygglov? Hör av dig till [email protected], så kan vi se om vi kan utveckla en mall som passar din situation.