Strandskyddsdispens för ny brygga

I lager.

5 000 kr

Denna mall är lämpad för en situation då man avser att uppföra en ny brygga. Mallen passar även situationer då man redan har en brygga, men vill bredda eller förlänga den befintliga bryggan. Den passar såväl pålade, som flytande bryggor. Ska du i stället uppföra en ersättningsbrygga, har vi en särskild mall för detta. I mallen behandlas, utöver det aktuella regelverket, aktuell rättspraxis från bl.a. Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.

Denna mall består av 5 sidor och innehåller avancerad juridisk argumentation som du vill åberopa, allt för att öka dina chanser till bifall. Förutom själva mallen kommer du att få en skriftlig instruktion på hur mallen används samt några goda praktiska råd på vägen, framtagna av våra rättsexperter inom mark- och miljörätt. Titta gärna på vår minikurs  Juristen tipsar - strandskyddsdispens för brygga, om du vill veta mer.

Önskar du att utveckla din talan genom avancerad juridisk argumentation? Glöm inte att lägga till andra passande mallar, såsom Strandskydd och Proportionalitetsavvägning, eller andra mallar som passar för just din situation. Är det så att marken där åtgärden ska vidtas kan ses som ianspråktagen så rekommenderar vi även att köpa mallen Strandskyddsdispens - ianspråktagen mark

När du söker om strandskyddsdispens och vill samtidigt söka om bygglov kan du med fördel använda våra kvalificerade juridiska mallar för förhandsbesked och bygglov inom respektive utanför ett detaljplanelagt område. Läs mer under fliken Bygglov. Bygglovs- eller anmälningsplikten kan utlösas vid större bryggor, hamnanläggningar eller om området är detaljplanelagt. 

Denna mall är prisvärd och mycket uppskattad av våra kunder. Köp mallen till en bråkdel av priset av vad det annars skulle kosta dig att anlita en jurist eller en advokat. Läs mer om vad det kostar att anlita en specialiserad jurist eller advokat och hur kostnadsbilden ser ut om du i stället skulle välja att anlita ett ombud.