Strandskydd - Advokat och juristkostnader :: STRANDSKYDDSAKADEMIN

Strandskydd - Advokat och juristkostnader :: STRANDSKYDDSAKADEMIN

Strandskydd: advokat och jurist - så här mycket kostar det att anlita en expert 

Många undrar vad det kostar att anlita en jurist eller advokat som kan driva ens ärende om strandskydd och bygglov. Ett vanligt arvode för en advokat med en viss specialinriktning kan variera från 2 500 till 4 000 kr i timmen. Det finns de som tar mindre, och det finns de som tar mer. Räkna med att det tar allt från en till ett par timmar för en advokat att sätta sig in i ditt ärende. Ditt ombud kan vilja åka ut till fastigheten för att se den på plats. Tillkommer då tiden för mötet och resan, 1-2 arbetstimmar för möte plus tidsspillan för resan. Alternativt tar ni mötet på kontoret, räkna med 1 till 2 timmar. Därefter vill din advokat troligen göra en rättsutredning för att utreda ärendet mer noggrant, räkna med i genomsnitt 10-20 arbetstimmar, som beror på ärendets omfattning och komplexitet. I utredningen ingår att granska omständigheterna i ärendet, eventuella tidigare beslut och domstolsavgöranden, utreda bevisning, gå igenom tillämpligt regelverk samt rättspraxis.

Hur lång tid tar för en advokat att ta fram en inlaga i ett ärende om strandskydd eller bygglov? 

Utöver kostnader för en inledande bedömning och rättsutredning tar det även tid att ta fram en juridisk inlaga. Ska en advokat ta fram en inlaga i domstol eller hos en myndighet kan det ta allt från 5 till 50 timmar beroende på ens ärende. En inlaga i ett genomsnittligt komplicerat ärende om strandskydd eller bygglov tar inte sällan 10-20 timmar att författa. Innehåller ditt ärende flera olika moment, kan advokatens arbetsinsats bli betydligt högre. Lägg därtill tiden för insamling av bevisning, kommunikation med klienten och prövningsinstanserna, bevakning av domen eller beslutet samt eventuellt överklagande till nästa instans. 

Rättsskydd och rättshjälp gäller i regel inte för strandskydd och bygglov 

Denna kostnad täcks i huvudregel inte av rättsskydd. Anledningen till detta är att mål och ärenden om strandskydd och bygglov, som har påbörjats i en nämnd som första instans, inte anses vara en tvist i rättegångsbalkens mening för att rättsskyddet ska utlösas. Rättshjälpen gäller för det mesta inte heller, eftersom den endast omfattar personer med en viss låg inkomst. Har du en fastighet, vilket man oftast äger i ett strandskydds- eller bygglovsärende, anses du falla utanför tillämpningsområdet för rättshjälpen. I vissa fall, som rör företagsförsäkring eller gårdsförsäkring, har rättsskydd undantagsvis dock medgetts. Det innebär dessvärre att många, som vare sig får rättsskydd/rättshjälp eller har råd att anlita en kunnig advokat eller jurist, får klara sig på egen hand när de ansöker om strandskyddsdispens eller överklagar beslut om nekad dispens. Detsamma gäller om du ansöker om bygglov eller överklagar bygglov. Det är viktigt att åberopa relevant juridisk argumentation med rättspraxis för att öka sina chanser till framgång även för dig som av processekonomiska eller andra anledningar valt att driva ärendet själv. 

Överklaga strandskydd och bygglov - anlita advokat eller driva ärendet själv? 

När du ska överklaga ett beslut om nekad strandskyddsdispens eller inskränkt tomtplatsavgränsning kan du välja att antingen anlita en jurist eller advokat som är specialist inom strandskydd som ska driva hela överklagandet åt dig från start till slut, eller att med hjälp av våra kvalificerade dokumentmallar driva ditt ärende själv och spara på utgifterna. Detsamma gäller när du ska ansöka om eller överklaga ett bygglov. Hos oss får du tillgång till kvalificerade juridiska mallar, framtagna av rättsexperter inom strandskydd och bygglov till en bråkdel av priset av vad det annars hade kostat dig att anlita en jurist eller en advokat.

Kontakta advokat eller jurist som kan strandskydd och bygglov? 

Strandskyddsakademin bedriver ingen advokat- eller ombudsverksamhet. Skulle du vara i behov av juridisk rådgivning som rör just ditt ärende, eller anlita ett ombud som kan driva ärendet åt dig, har vi möjlighet att rekommendera några kunniga advokater och jurister som är inriktade på just strandskydd och bygglov. Kontakta oss och berätta kort om ert fall så kan vi hjälpa er vidare.

Vill du veta mer? Missa inte vår minikurs om advokat kostnader på Youtube!