Strandskyddsdispens för sjöbod

Kommer snart.

Denna mall passar dig som vill uppföra en ny sjöbod i ett område som är strandskyddat. Ska sjöboden stå på en brygga, som ännu inte finns, ska du därtill köpa till mallen "Strandskyddsdispens för ny brygga". Observera att det efter 1975, eller annat relevant datum då strandskyddet infördes i just ditt område, inte går att inreda sjöbodar för bostadsändamål såvida det inte finns något särskilt undantag om detta som skulle vara reglerad i en detaljplan. I mallen behandlas, utöver det aktuella regelverket, aktuell rättspraxis från bl.a. Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.

Denna mall består av 6 sidor och innehåller avancerad juridisk argumentation som du vill åberopa, allt för att öka dina chanser till bifall. Förutom själva mallen kommer du att få en skriftlig instruktion på hur mallen används samt några goda praktiska råd på vägen. Titta gärna vår minikurs Juristen tipsar - Strandskyddsdispens för sjöbod, om du vill veta mer.

Önskar du att utveckla din talan genom avancerad juridisk argumentation? Glöm inte att köpa några andra passande mallar, såsom Strandskydd och proportionalitetsavvägning i ärenden om strandskydd, eller andra mallar som passar för just din situation. Är det så att marken där åtgärden ska vidtas kan ses som ianspråktagen så rekommenderar vi även att köpa mallen "Strandskyddsdispens - ianspråktagen mark". 

När du söker om strandskyddsdispens och vill samtidigt söka om bygglov kan du med fördel använda våra kvalificerade juridiska mallar för förhandsbesked och bygglov inom respektive utanför ett detaljplanelagt område. Läs mer under fliken Bygglov.

Denna mall är prisvärd och mycket uppskattad av våra kunder. Köp mallen till en bråkdel av priset av vad det annars skulle kosta dig att anlita en jurist eller en advokat. Läs mer om vad det kostar att anlita en specialiserad jurist eller advokat och hur kostnadsbilden ser ut om du i stället skulle välja att anlita ett ombud.