Bygglov utanför detaljplan

I lager.

5 000 kr

Denna mall passar dig som ska ansöka om bygglov hos nämnden eller överklaga ett beslut om nekat bygglov till länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen. I mallen behandlas situationen då fastigheten ligger utanför ett detaljplanelagt område. Mallen är oberoende av om du avser att söka om strandskyddsdispens eller om fastigheten ligger i strandskyddat område. Den är platsneutral och passar samtliga fall. Mallen passar däremot inte dig, som avser att överklaga ett bygglov, som beviljats på grannens fastighet.

I mallen behandlas, utöver det aktuella regelverket, aktuell rättspraxis från bl.a. Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt, Regeringsrätten och Kammarrätten.

Denna mall består av 6 sidor och innehåller avancerad juridisk argumentation som du vill åberopa, allt för att öka dina chanser till bifall. Förutom själva mallen kommer du att få en skriftlig instruktion på hur mallen används samt några goda praktiska råd på vägen, framtagna av våra rättsexperter inom mark- och miljörätt. 

Denna mall är prisvärd och mycket uppskattad av våra kunder. Köp mallen till en bråkdel av priset av vad det annars skulle kosta dig att anlita en jurist eller en advokat. Läs mer om vad det kostar att anlita en specialiserad jurist eller advokat och hur kostnadsbilden ser ut om du i stället skulle välja att anlita ett ombud.