Strandskydd - organisationers talerätt

I lager.

4 000 kr

Denna mall passar er som har en organisation, t.ex. en miljöförening, som vill vara part i ett ärende eller mål som rör strandskydd. För att tillerkännas talerätt måste vissa rekvisit vara uppfyllda.

I mallen behandlas, utöver det aktuella regelverket, aktuell rättspraxis från bl.a. Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt och Högsta domstolen.

Förutom själva mallen kommer du att få en skriftlig instruktion på hur mallen används samt några goda praktiska råd. 

Denna mall är prisvärd och mycket uppskattad av våra kunder. Köp mallen till en bråkdel av priset av vad det annars skulle kosta dig att anlita en jurist eller en advokat. Läs mer om vad det kostar att anlita en specialiserad jurist eller advokat och hur kostnadsbilden ser ut om du i stället skulle välja att anlita ett ombud.