Strandskydd - organisationers talerätt

I lager.

5 000 kr

Denna mall passar er som har en organisation, t.ex. en miljöförening, som vill vara part i ett ärende eller mål som rör strandskydd. För att tillerkännas talerätt måste vissa rekvisit vara uppfyllda.

I mallen behandlas, utöver det aktuella regelverket, Århuskonventionen och aktuell rättspraxis från bl.a. Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt och Högsta domstolen.

Denna mall består av 11 sidor och innehåller avancerad juridisk argumentation som du vill åberopa, allt för att öka dina chanser till bifall. Förutom själva mallen kommer du att få en skriftlig instruktion på hur mallen används samt några goda praktiska råd på vägen, framtagna av våra rättsexperter inom mark- och miljörätt. 

Denna mall är prisvärd och mycket uppskattad av våra kunder. Köp mallen till en bråkdel av priset av vad det annars skulle kosta dig att anlita en jurist eller en advokat. Läs mer om vad det kostar att anlita en specialiserad jurist eller advokat och hur kostnadsbilden ser ut om du i stället skulle välja att anlita ett ombud.