Strandskydd - Föreläggande om utrivning :: STRANDSKYDDSAKADEMIN

Strandskydd - Föreläggande om utrivning :: STRANDSKYDDSAKADEMIN

Strandskydd - Föreläggande om utrivning

Det är av väsentlig betydelse att både privatpersoner och företag, som avser att uppföra byggnader och anläggningar, är väl införstådda med vilka åtgärder omfattas av krav på strandskyddsdispens. Detsamma gäller även om man önskar att göra mindre ingrepp i miljö som omfattas av strandskydd. En genomförd åtgärd utan strandskyddsdispens kan leda till föreläggande om utrivning eller i värsta fall till åtal för miljöbrott. 

Överklaga föreläggande om utrivning i ett ärende som rör strandskydd

Om du har fått ett föreläggande om utrivning men anser att beslutet är felaktigt, bör du i regel överklaga beslutet om utrivningsföreläggande samtidigt som du ansöker om strandskyddsdispens i efterhand, under förutsättning att grund för dispens föreligger. Ibland kan föreläggandet förenas med vite, och då bör du yrka att vitet upphävs eller jämkas.

Anlita jurist eller advokat när du ska överklaga beslut om föreläggande som rör strandskydd?

När du ska inkomma med ett yttrande, överklaga ett beslut om utrivning eller ansöka om strandskyddsdispens i efterhand kan du välja att antingen anlita en jurist eller advokat som är specialist inom strandskydd som ska driva hela ärendet åt dig från start till slut, eller att med hjälp av våra kvalificerade dokumentmallar, framtagna av våra rättsexperter inom strandskydd och bygglov, driva ditt ärende själv och göra en rejäl besparing. Mer om kostnader för en jurist eller advokat, rättsskydd och rättshjälp kan du läsa i artikeln Strandskydd - Advokat och juristkostnader

Behov av advokat kunnig inom strandskydd?

Strandskyddsakademin bedriver ingen advokat- eller ombudsverksamhet, men vi kan rekommendera att några skickliga advokater inom strandskydd och egendomsskydd. Fyll i vårt kontaktformulär och beskriv kortfattat ditt ärende, så återkommer till dig så fort vi kan.