När behövs dispens från strandskyddet? :: STRANDSKYDDSAKADEMIN

När behövs dispens från strandskyddet? :: STRANDSKYDDSAKADEMIN

Strandskydd och strandskyddsdispens kan aktualiseras vid olika situationer. Det förutsätter att området omfattas av strandkydd. De situationer som förekommer allt som oftast är följande. 


Strandskydd kan behövas i följande situationer

Strandskyddsdispens för uppförande av ett bostadshus

Strandskyddsdispens för uppförande av komplementhus

Strandskyddsdispens för brygga

Strandskyddsdispens för småbåtshamn

Strandskyddsdispens för ändrad användning

Strandskyddsdispens för uppförande ersättningsbyggnad

Strandskyddsdispens för utvidgning av pågående verksamhet

Strandskyddsdispens för åtgärder i vatten

Tomtplatsavgränsning

Avstyckning i strandskyddat område

Klyvning i strandskyddat område

Undantag från strandskyddsdispens för areella näringar

Utvidgat strandskydd

Föreläggande om återställande

Åtalsanmälan för olovligt vidtagna åtgärder

Upphävande av strandskydd i detaljplan

Ersättning för rådighetsinskränkning

Tillstånd från naturreservatsföreskrifterna


Ska du anlita en advokat eller driva ditt ärende om strandskydd själv?

När du ska ansöka om strandskyddsdispens kan du välja att antingen anlita en jurist eller advokat som är specialist inom strandskydd som ska driva hela ärendet åt dig från start till slut, eller att med hjälp av våra kvalificerade dokumentmallar, framtagna av våra rättsexperter inom strandskydd och bygglov, driva ditt ärende själv, till en bråkdel av priset av vad det hade kostat dig att anlita ett ombud. Mer om kostnader för en jurist eller advokat, rättsskydd och rättshjälp kan du läsa i artikeln Strandskydd - Advokat och juristkostnader.

Kontakta advokat som kan strandskydd?

Strandskyddsakademin bedriver ingen advokat- eller ombudsverksamhet. Skulle du vara i behov av juridisk rådgivning som rör just ditt ärende, eller anlita ett ombud som kan driva ärendet åt dig, har vi möjlighet att rekommendra några kunniga advokater och jurister som är inriktade på just strandskydd och bygglov.