7 tips när du ska anlita jurist eller advokat som ska hjälpa dig med strandskydd

7 tips när du ska anlita jurist eller advokat som ska hjälpa dig med strandskydd

Här får du våra allra bästa råd, när du som fastighetsägare ska anlita en jurist eller en advokat, som ska hjälpa dig med strandskydd.

  1. Först, ta reda på vilka advokater och jurister är specialiserade inom just det rättsområde som ärendet gäller. Glöm inte att granska deras bakgrund, arbetslivserfarenhet samt utbildning. Se till att den är relevant med hänsyn till ditt ärende. Strandskyddet regleras i 7 kap. miljöbalken och faller under rättsområdet för miljörätt. Det är därför en klar fördel om ditt tilltänkta ombud är specialist inom miljörätt.
  2. Ta reda på tidigare klienters omdömen. Dessa kan du hitta på företagets Google profil, Facebook eller Instagram. Recensioner kan även hittas på företagets hemsida. Se till att granska med kritiska ögon - ser de ut att vara äkta, eller ser de ut att vara skrivna att advokatens eller juristens vänner. Var källkritisk och ifrågasätt! Granska även artiklar i media och se om du kan hitta tidningsartiklar om fall där juristen du tänkt att anlita intervjuats eller benämnts. 
  3. Sedan ska du undersöka om dessa jurister och advokater har drivit liknande mål och ärenden tidigare och om de har åstadkommit bifall samt i vilken instans. Generellt kan sägas att det krävs stor yrkesskicklighet för att åstadkomma bifall i högre instanser, så ta reda på i vilka instanser ditt tilltänkta ombud har vana av att processa i. Rättsprocessen i mark- och miljödomstolar och Mark- och miljööverdomstolen är säregen, till skillnad från en rättegång i tingsrätt, så det är en fördel om ditt juridiska ombud har processvana i den instans som ska pröva ditt mål. 
  4. Undersök vilka betalningsvillkor juristen eller advokaten tillämpar. Arbetar ditt ombud mot fast pris eller på löpande räkning? Känn efter vad som känns bäst för dig och vilken betalningsmetod som du är mest bekväm med. Notera att en del byråer tillämpar förskott, som sätts in på byråns klientmedelskonto. Dessa medel, tillhör klienten, men fungerar som garanti vid framtida betalningar och är ett branschenligt betalningssätt.
  5. En rättsprocess om strandskydd kan ofta vara utdragen och du som enskild kan behöva ha stöd under processens gång för att på bästa sätt kunna hantera de känslor och svårigheter som kan uppkomma. Försök därför att etablera en personlig kontakt med ditt tilltänkta ombud och känn in om ditt ombud har "hjärtat på rätt ställe". Anlita enbart om du känner förtroende för experten i fråga, som i sin tur utgör en god grund för ett bra samarbete. 
  6. Slutligen, ha koll på deadlines och se till att de följs innan ditt ombud tagit över fallet. Notera att det många gånger krävs en fullmakt, för att juristen som du tänkt anlita ska vara ansvarig för tidsfrister.  
  7. Vårt allra sista råd är att själv vara aktiv i rättsprocessen genom att bistå din juridiska expert med faktauppgifter och bevisning. 

Lycka till med ditt ärende!