Ansöka om strandskyddsdispens (2024) :: STRANDSKYDDSAKADEMIN

Ansöka om strandskyddsdispens (2024) :: STRANDSKYDDSAKADEMIN

Ansöka om strandskyddsdispens hos nämnden 

Du som avser att vidta en åtgärd i ett område som omfattas av strandskydd ska alltid se till att innan du börjar vidta den önskade åtgärden undersöker huruvida åtgärden omfattas av krav på strandskyddsdispens och om ansökan om dispens behöver sökas. Som huvudregel avgörs ansökan om strandskyddsdispens av den kommunala samhällsbyggnadsnämnden eller motsvarande organ. I vissa situationen beslutar länsstyrelsen som första instans. 

Länsstyrelsens granskning av meddelade strandskyddsdispenser

Länsstyrelsen granskar även samtliga kommunala beslut varigenom strandskyddsdispens har beviljats. I vissa fall kan länsstyrelsen välja att överpröva det kommunala beslutet. En sådan överprövning kan leda till att nämndens beslut upphävs, fastställs eller ändras. 

Varför upphävs dispensen?

En vanlig anledning till att länsstyrelsen väljer att överpröva är att det saknas grund för strandskyddsdispens, att nämnden underlåtit att besluta om tomtplatsbestämning eller att den enligt länsstyrelsens bedömning behöver inskränkas.

Ansöka om strandskyddsdispens - anlita advokat eller driva ärendet själv?

När du ska ansöka om strandskyddsdispens kan du välja att antingen anlita en jurist eller advokat som är specialist inom strandskydd som ska driva hela ärendet åt dig från start till slut, eller att med hjälp av våra kvalificerade dokumentmallar, framtagna av våra rättsexperter inom strandskydd och bygglov, driva ditt ärende själv. Mer om kostnader för en jurist eller advokat, rättsskydd och rättshjälp kan du läsa i artikeln Strandskydd - Advokat och juristkostnader

Kontakta advokat som kan strandskydd?

Strandskyddsakademin bedriver professionell rådgivningsverksamhet om strandskydd och bygglov. Skulle du vara i behov av juridisk rådgivning som rör just ditt ärende, eller anlita ett ombud som kan driva ärendet åt dig, har vi möjlighet att hjälpa dig med detta såsom rättsexpert, alternativt rekommendera några kunniga advokater och jurister som är inriktade på just strandskydd och bygglov. Kontakta oss och berätta kort om ert fall så kan vi hjälpa vi dig vidare!