Strandskydd utbildning online - NYHET!

Strandskydd utbildning online - NYHET!

Strandskydd utbildning 2022

Strandskyddsakademin lanserar utbildning om strandskydd och miljörätt för dig som arbetar med mål och ärenden om strandskydd och vill förkovra sig inom det senaste regelverket och rättspraxis på området. Kurserna riktar sig till dig som arbetar som miljöinspektör, bygglovshandläggare, politisk tjänsteman i en kommunal nämnd, lantmätare, advokat, biträdande jurist, domare och beredningsjurist.

Kursstart 23 maj 2022

Våra kurser om strandskydd är tillgängliga online och lanseras med start den 23 maj 2022, under förutsättning att riksdagen röstar igenom propositionen. De är inte bundna till ett specifikt kurstillfälle, utan du laddar ner den önskade kursen på din webbläsare och kan tillgodogöra dig materialet när helst som det passar dig bäst.

Först ut är kursen "Det nya strandskyddet 2022", som behandlar de kommande ändringarna i miljöbalken med ikraftträdande den 1 juli 2022. Välkommen med din anmälan här

Anmäl dig före den 23 april 2022 och få 10 % rabatt


Kursutbud VT2022-HT2022

Vårt utbildningsprogram för VT2022-HT2022

Vårt aktuella kursutbud hittar du under menyfliken Strandskydd utbildning.