Bevisning i mål och ärenden om strandskydd

Kommer snart.

Denna kurs behandlar frågor om bevisning i mål och ärenden om strandskydd och strandskyddsdispens. Vi går igenom aktuellt regelverk och rättspraxis om bevisbörda och bevisvärdering, som är tillämpligt i ärenden om strandskydd. Vi tittar bl.a. på förvaltningslagen, lagen om domstolsärenden, lagen om mark- och miljödomstolar, m.m. Hur ska en myndighetshandläggare agera när man ska avgöra ett strandskyddsärende? Vilken bevisning kan och bör beaktas? Vilken bevisning kan åberopas av en part i ärendet/målet, och hur den kan värderas av det beslutande organet. Slutligen, vad krävs det för att en omständighet ska anses vara styrkt. 

Är det alltid nödvändigt med ett fältbesök eller syn på fastigheten, och hur du som handlägger ärendet eller målet bör tänka och agera när en part hemställer om sammanträde och syn. För att få svar på frågorna och få vägledning tittar vi på olika avgöranden från bl.a. Mark- och miljööverdomstolen och Europadomstolen.

Kursen lämpar sig för miljöinspektörer, bygglovshandläggare och lantmätare. Kursen passar även yrkesverksamma advokater, biträdande jurister, domare och beredningsjurister, som kommer i kontakt med frågor om strandskydd.

Målgruppen för kursen är myndighetshandläggare såsom miljöinspektörer, bygglovshandläggare och lantmätare. Kursen riktar sig även till politiskt anställda tjänstemän på de kommunala nämnderna, domare och beredningsjurister. Även du som är en yrkesverksam advokat, biträdande jurist, eller fastighetsmäklare, som kommer i kontakt med ärenden om strandskydd och miljörätt, kommer att ha nytta av utbildningen. 

Kursstart. Det exakta lanseringstillfället kommer att meddelas senare. Kursen är digital och levereras till dig per e-post efter lanseringsdatumet. Du kan tillgodogöra dig materialet inom 30 dagar från leveranstillfället. Kursplatserna är personliga. Användarrätten till nedladdade produkten gäller endast den person som betalat för denna tjänst och användarrätten får ej överlåtas till tredje person.

Kursanmälan sker genom att du väljer den önskade kursen och slutför betalning i vår webbshop. Uppge ditt namn, organisation, organisationsnummer och dina kontaktuppgifter. 

Betala mot faktura. Om ni önskar att betala mot faktura kan ni välja Klarna Checkout som betalningsalternativ. Där väljer ni "företag" och fyller i kommunens/myndighetens/företagets organisationsnummer med leverans- och faktureringsuppgifter. Ni kan även välja att fylla i olika uppgifter för leverans respektive fakturering. Därefter ska ni välja "Klarna Checkout", klicka på "Gå till betalning" och välja "Faktura 30 dagar", så ställs det automatiskt ut en faktura, som ni kan betala i lugn och ro.

Skulle ni i stället önska att vi ställer ut en "manuell" faktura, kan vi naturligtvis göra detta. Vänligen skicka ett mail till [email protected] och uppge antalet personer som ska gå kursen, e-postadresser, samt era kontakt- och faktureringsuppgifter så återkommer vi till er så fort vi kan.

Kontakt. Vid frågor använd vänligen vårt kontaktformulär alternativ skicka mail till [email protected]. Det går även bra att nå oss per telefon. Skicka i så fall ett mail till oss, så kommer vi överens om en lämplig tidpunkt för telefonsamtal.