Bryggor i strandskyddat område

Kommer snart.

Denna kurs kommer att behandla frågor om bryggor i strandskyddat område. Under kursens gång kommer vi att titta på regelverket i miljöbalken och rättspraxis från Mark- och miljööverdomstolen, som berör dispenser för bryggor och ersättningsbryggor. Du kommer att lära dig mer om tillsyn av bryggor och hur man på ett rättssäkert sätt utformar ett föreläggande om utrivning. Du kommer att få svar på frågan om ett föreläggande ska förenas med vite och vilket vitesbelopp anses vara skäligt enligt praxis. Vi kommer även att titta på olika villkor som kan föreskrivas i samband med meddelandet av dispens eller utfärdandet av föreläggandet i ljuset av de vägledande domstolsavgöranden som finns att tillgå på området. Vi kommer att diskutera kring vilket utredningsunderlag som behövs och vilka förutsättningar måste vara uppfyllda för att dispens kan aktualiseras. Vi kommer att titta på den praxis som finns samt diskutera kring hur praxis troligtvis kommer att utvecklas i och med de nya lagändringarna, som träder i kraft den 1 juli 2022. 

Denna kurs passar dig som är nyanställd och behöver lära dig mer om bryggor och strandskydd. Kursen är även lämplig för dig som har arbetat med strandskydd ett tag och vill fräscha upp dina kunskaper samt hålla dig uppdaterad med den senaste praxisutvecklingen på området.

Kursen lämpar sig för miljöinspektörer, bygglovshandläggare och lantmätare. Kursen passar även yrkesverksamma advokater, biträdande jurister, domare och beredningsjurister, som kommer i kontakt med frågor om strandskydd.

Målgruppen för kursen är myndighetshandläggare såsom miljöinspektörer, bygglovshandläggare och lantmätare. Kursen riktar sig även till politiskt anställda tjänstemän på de kommunala nämnderna, domare och beredningsjurister. Även du som är en yrkesverksam advokat, biträdande jurist, eller fastighetsmäklare, som kommer i kontakt med ärenden om strandskydd och miljörätt, kommer att ha nytta av utbildningen. 

Det exakta lanseringstillfället kommer att meddelas senare. Kursen är digital och levereras till dig per e-post efter lanseringsdatumet. Du kan tillgodogöra dig materialet inom 30 dagar från leveranstillfället. 

Kursanmälan sker genom att du väljer den önskade kursen och slutför betalning i vår webbshop. Uppge ditt namn, organisation, organisationsnummer och dina kontaktuppgifter. Kursplatserna är personliga. Användarrätten till nedladdade produkten gäller endast den person som betalat för denna tjänst och användarrätten får ej överlåtas till tredje person.

Betala mot faktura. Om ni önskar att betala mot faktura kan ni välja Klarna Checkout som betalningsalternativ. Där väljer ni "företag" och fyller i kommunens/myndighetens/företagets organisationsnummer med leverans- och faktureringsuppgifter. Ni kan även välja att fylla i olika uppgifter för leverans respektive fakturering. Därefter ska ni välja "Klarna Checkout", klicka på "Gå till betalning" och välja "Faktura 30 dagar", så ställs det automatiskt ut en faktura, som ni kan betala i lugn och ro.

Skulle ni i stället önska att vi ställer ut en "manuell" faktura, kan vi naturligtvis göra detta. Vänligen skicka ett mail till [email protected] och uppge antalet personer som ska gå kursen, e-postadresser, samt era kontakt- och faktureringsuppgifter så återkommer vi till er så fort vi kan.

Kontakt. Vid frågor använd vänligen vårt kontaktformulär alternativ skicka mail till [email protected]. Det går även bra att nå oss per telefon. Skicka i så fall ett mail till oss, så kommer vi överens om en lämplig tidpunkt för telefonsamtal.