Fördjupningskurs strandskydd

Kommer snart.

Denna kurs passar dig som har arbetat med ärenden om strandskydd ett tag, men vill få en ökad förståelse för lagstiftningens uppbyggnad och hålla sig uppdaterad med den senaste praxisutvecklingen på området. Den passar även dig som nyligen gått grundkursen om strandskydd och vill lära dig mer på djupet. 

Kursen har fokus på de mer svårlösta fallen och bedömningsfrågorna. Vi tittar översiktligt på frågor om bevisning och utredningsunderlag. Vi tittar på god tros förvärv och vilken vägledning som finns att hämta från aktuell praxis från överinstans. Under kurser kommer det att behandlas de olika villkoren som en dispens kan förenas med, samt hur man på olika sätt kan utforma ett föreläggande om utrivning. Vi kommer att diskutera situationer då ett föreläggande kan förenas med vite, samt vilket vitesbelopp anses vara skäligt enligt rättspraxis. 

Den teoretiska delen av utbildningen varvas med fall hämtade från verkligheten, så att du enklare kan identifiera och hantera olika typfall i ditt dagliga arbete. Vi hämtar vägledning från viktiga avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen och Högsta domstolen. Du kommer att få praktiska verktyg kring hur du på ett rättssäkert sätt ska handlägga ett strandskyddsärende, och hur du ska tänka kring de olika bestämmelserna i miljöbalken från 2009 respektive 2022. Slutligen, kommer du få goda råd kring vad du kan göra för att ett ärende blir så utrett som möjligt, hur du på ett bra sätt motiverar ett avslags- eller bifallsbeslut, samt vad du kan och bör göra för att känna dig mer trygg i ditt beslutsfattande.

Kursen lämpar sig för miljöinspektörer, bygglovshandläggare och lantmätare. Kursen passar även yrkesverksamma advokater, biträdande jurister, domare och beredningsjurister, som kommer i kontakt med frågor om strandskydd.

Målgruppen för kursen är myndighetshandläggare såsom miljöinspektörer, bygglovshandläggare och lantmätare. Kursen riktar sig även till politiskt anställda tjänstemän på de kommunala nämnderna, domare och beredningsjurister. Även du som är en yrkesverksam advokat, biträdande jurist, eller fastighetsmäklare, som kommer i kontakt med ärenden om strandskydd och miljörätt, kommer att ha nytta av utbildningen. 

Det exakta lanseringstillfället kommer att meddelas senare. Kursen är digital och levereras till dig per e-post efter lanseringsdatumet. Du kan tillgodogöra dig materialet inom 30 dagar från leveranstillfället. Kursplatserna är personliga. Användarrätten till nedladdade produkten gäller endast den person som betalat för denna tjänst och användarrätten får ej överlåtas till tredje person.

Kursanmälan sker genom att du väljer den önskade kursen och slutför betalning i vår webbshop. Uppge ditt namn, organisation, organisationsnummer och dina kontaktuppgifter. 

Betala mot faktura. Om ni önskar att betala mot faktura kan ni välja Klarna Checkout som betalningsalternativ. Där väljer ni "företag" och fyller i kommunens/myndighetens/företagets organisationsnummer med leverans- och faktureringsuppgifter. Ni kan även välja att fylla i olika uppgifter för leverans respektive fakturering. Därefter ska ni välja "Klarna Checkout", klicka på "Gå till betalning" och välja "Faktura 30 dagar", så ställs det automatiskt ut en faktura, som ni kan betala i lugn och ro.

Skulle ni i stället önska att vi ställer ut en "manuell" faktura, kan vi naturligtvis göra detta. Vänligen skicka ett mail till [email protected] och uppge antalet personer som ska gå kursen, e-postadresser, samt era kontakt- och faktureringsuppgifter, så återkommer vi till er så fort vi kan.

Kontakt. Vid frågor använd vänligen vårt kontaktformulär alternativ skicka mail till [email protected]. Det går även bra att nå oss per telefon. Skicka i så fall ett mail till oss, så kommer vi överens om en lämplig tidpunkt för telefonsamtal.