Upphävande av strandskyddet i detaljplan

Kommer snart.

Upphävande av strandskyddet i detaljplan - kursbeskrivning

Under denna kurs kommer vi att behandla upphävandet av strandskyddet i detaljplan. Kommunen har i vissa fall möjlighet att upphäva strandskyddet på allmän plats, kvartersmark eller vattenområde, som omfattas av en detaljplan.

Vi kommer att gå igenom de legala förutsättningarna i form av det aktuella regelverket i miljöbalken, plan- och bygglagen och Boverkets föreskrifter med allmänna råd. Den teoretiska delen kommer att förankras i konkreta exempel hämtade från det verkliga livet. Vi kommer att titta på den praxisutveckling som har skett de senaste åren och fördjupa oss inom några specifika rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen och Högsta domstolen. Vi kommer att diskutera kring vilka situationer möjliggör upphävandet av strandskyddet i detaljplan och vilka legala förutsättningar måste vara uppfyllda för att så får ske. Du som arbetar med detaljplaneläggning på kommunen kommer att få vägledning kring hur du ska tänka när du ska bedöma och motivera strandskyddets upphävande. Slutligen, kommer vi att titta på vilken bevisning och utredningar som behövs, för att styrka att grund för att upphäva strandskyddet föreligger. Du kommer även få en lista med de aktuella och mest betydelsefulla rättsfallen på området, som du kan använda som stöd i beslutsfattandet.

Målgrupp

Målgruppen för kursen är myndighetshandläggare som arbetar med detaljplanefrågor och behöver praktiskt stöd i att kunna hantera frågor om strandskydd. Denna kurs passar särskilt väl dig som arbetar på kommunens planavdelning eller miljöförvaltning. Kursen riktar sig även till politiskt anställda tjänstemän på de kommunala nämnderna, domare och beredningsjurister. Även du som är en yrkesverksam advokat, biträdande jurist, eller fastighetsmäklare, som kommer i kontakt med ärenden om strandskydd och miljörätt, kommer att ha nytta av utbildningen. 

Kursstart

Kursstart den VT2023. Kursen är digital och levereras till dig per e-post efter lanseringsdatumet. Du kan tillgodogöra dig materialet inom 30 dagar från leveranstillfället. Kursplatserna är personliga. Användarrätten till nedladdade produkten gäller endast den person som betalat för denna tjänst och användarrätten får ej överlåtas till tredje person.

Kursanmälan 

Kursanmälan sker genom att du väljer den önskade kursen och slutför betalning i vår webbshop. Uppge ditt namn, organisation, organisationsnummer och dina kontaktuppgifter. 

Fakturabetalning

Om ni önskar att betala mot faktura kan ni välja Klarna Checkout som betalningsalternativ. Där väljer ni "företag" och fyller i kommunens/myndighetens/företagets organisationsnummer med leverans- och faktureringsuppgifter. Ni kan även välja att fylla i olika uppgifter för leverans respektive fakturering. Därefter ska ni välja "Klarna Checkout", klicka på "Gå till betalning" och välja "Faktura 30 dagar", så ställs det automatiskt ut en faktura, som ni kan betala i lugn och ro.

Skulle ni i stället önska att vi ställer ut en "manuell" faktura, kan vi naturligtvis göra detta. Vänligen skicka ett mail till [email protected] och uppge antalet personer som ska gå kursen, e-postadresser, samt era kontakt- och faktureringsuppgifter så återkommer vi till er så fort vi kan.

Kontakt

Vid frågor använd vänligen vårt kontaktformulär alternativ skicka mail till [email protected]. Det går även bra att nå oss per telefon. Skicka i så fall ett mail till oss, så kommer vi överens om en lämplig tidpunkt för telefonsamtal.