MÖD:s praxis 2022-2023

Kommer snart.

Den praktiska tillämpningen av regelverket om strandskydd är till stor del baserad på rättspraxis. Det är därför av vikt att du som arbetar med ärenden om strandskydd har god kunskap om de aktuella rättsfallen, som är vägledande och styr bedömningen av om en strandskyddsdispens kan lämnas eller om ett föreläggande om utrivning kan utfärdas. Rättspraxis har även en avgörande betydelse när du ska bestämma hur stor del av fastigheten får ingå i en så kallad tomtplatsavgränsning. Under denna kurs kommer vi att gå igenom de mest intressanta avgörandena från Mark- och miljööverdomstolen under 2022, som är viktigt att känna till.

Du kommer även få en lista med de aktuella och mest betydelsefulla rättsfallen, som du kan använda som stöd i beslutsfattandet.

Kursen lämpar sig för miljöinspektörer, bygglovshandläggare och lantmätare. Kursen passar även yrkesverksamma advokater, biträdande jurister, domare och beredningsjurister, som kommer i kontakt med frågor om strandskydd. Kursen är lämplig för dig som vill förkovra sig inom den senaste praxisutvecklingen på området och kunna arbeta mer rättssäkert och effektivt.

Målgruppen för kursen är myndighetshandläggare såsom miljöinspektörer, bygglovshandläggare och lantmätare. Kursen riktar sig även till politiskt anställda tjänstemän på de kommunala nämnderna, domare och beredningsjurister. Även du som är en yrkesverksam advokat, biträdande jurist, eller fastighetsmäklare, som kommer i kontakt med ärenden om strandskydd och miljörätt, kommer att ha nytta av utbildningen. 

Kursen är digital och levereras till dig per e-post efter lanseringsdatumet. Du kan tillgodogöra dig materialet inom 30 dagar från leveranstillfället. Kursplatserna är personliga. Användarrätten till nedladdade produkten gäller endast den person som betalat för denna tjänst och användarrätten får ej överlåtas till tredje person.

Kursanmälan sker genom att du väljer den önskade kursen och slutför betalning i vår webbshop. Uppge ditt namn, organisation, organisationsnummer och dina kontaktuppgifter. 

Betala mot faktura. Om ni önskar att betala mot faktura kan ni välja Klarna Checkout som betalningsalternativ. Där väljer ni "företag" och fyller i kommunens/myndighetens/företagets organisationsnummer med leverans- och faktureringsuppgifter. Därefter ska ni välja "Betala inom 14 dagar", så ställs det automatiskt ut en faktura. Vi kommer inom kort kunna erbjuda 30 dagars betalning med Klarna.

Skulle ni i stället önska att vi ställer ut en "manuell" faktura, kan vi naturligtvis göra detta. Vänligen skicka ett mail till [email protected] och uppge antalet personer som ska gå kursen, e-postadresser, samt era kontakt- och faktureringsuppgifter så återkommer vi till er så fort vi kan.

Kontakt. Vid frågor använd vänligen vårt kontaktformulär alternativ skicka mail till [email protected]. Det går även bra att nå oss per telefon. Skicka i så fall ett mail till oss, så kommer vi överens om en lämplig tidpunkt för telefonsamtal.