Tomtplatsavgränsning

Kommer snart.

I samband med meddelande av strandskyddsdispens ska man besluta om en så kallad tomtplatsavgränsning, som syftar till att bestämma gränsen mellan den privata zonen och det område som allmänheten har möjlighet att använda. Det är fastighetens topografi, vegetation och förhållandena i övrigt som är avgörande vid bedömningen av tomtplatsens storlek och utformning. Bestämningen av en tomtplats varierar från fall till fall och det är omständigheterna i det enskilda fallet som avgör tomtplatsens omfattning. 

Under kursen kommer vi att gå igenom det aktuella regelverket i miljöbalken, förarbetsuttalanden och Naturvårdsverkets allmänna råd. Fokus på kursen ligger emellertid på den praktiska tillämpningen, där vi hämtar vägledning från avgörandena från överinstans. Vi kommer att gå igenom de viktigaste domstolsavgörandena från Mark- och miljööverdomstolen, för att bygga upp vår kunskapsbas om hur en tomtplatsavgränsning kan se ut i praktiken. Du kommer även få en lista med de aktuella och mest betydelsefulla rättsfallen på området, som du kan använda som stöd i beslutsfattandet.

Kursen lämpar sig för miljöinspektörer, bygglovshandläggare och lantmätare. Kursen passar även yrkesverksamma advokater, biträdande jurister, domare och beredningsjurister, som kommer i kontakt med frågor om strandskydd.

Målgruppen för kursen är myndighetshandläggare såsom miljöinspektörer, bygglovshandläggare och lantmätare. Kursen riktar sig även till politiskt anställda tjänstemän på de kommunala nämnderna, domare och beredningsjurister. Även du som är en yrkesverksam advokat, biträdande jurist, eller fastighetsmäklare, som kommer i kontakt med ärenden om strandskydd och miljörätt, kommer att ha nytta av utbildningen. 

Kursen är digital och levereras till dig per e-post efter lanseringsdatumet. Du kan tillgodogöra dig materialet inom 30 dagar från leveranstillfället. Kursplatserna är personliga. Användarrätten till nedladdade produkten gäller endast den person som betalat för denna tjänst och användarrätten får ej överlåtas till tredje person.

Kursanmälan sker genom att du väljer den önskade kursen och slutför betalning i vår webbshop. Uppge ditt namn, organisation, organisationsnummer och dina kontaktuppgifter. 

Betala mot faktura. Om ni önskar att betala mot faktura kan ni välja Klarna Checkout som betalningsalternativ. Där väljer ni "företag" och fyller i kommunens/myndighetens/företagets organisationsnummer med leverans- och faktureringsuppgifter. Ni kan även välja att fylla i olika uppgifter för leverans respektive fakturering. Därefter ska ni välja "Klarna Checkout", klicka på "Gå till betalning" och välja "Faktura 30 dagar", så ställs det automatiskt ut en faktura, som ni kan betala i lugn och ro.

Skulle ni i stället önska att vi ställer ut en "manuell" faktura, kan vi naturligtvis göra detta. Vänligen skicka ett mail till [email protected] och uppge antalet personer som ska gå kursen, e-postadresser, samt era kontakt- och faktureringsuppgifter så återkommer vi till er så fort vi kan.

Kontakt. Vid frågor använd vänligen vårt kontaktformulär alternativ skicka mail till [email protected]. Det går även bra att nå oss per telefon. Skicka i så fall ett mail till oss, så kommer vi överens om en lämplig tidpunkt för telefonsamtal.