Det nya strandskyddet 2022

Kommer snart.

Det nya strandskyddet 2022 - kursbeskrivning

OBS. Denna kurs ersätts av Grundkurs strandskydd. Uppdaterat den 14 november 2022. 

Kursen innehåller en genomgång av de aktuella regeländringarna om strandskydd. Regeringen har beslutat om en proposition för en ökad differentiering av strandskyddet. Det ska bli enklare att bygga strandnära i gles- och landsbygd och i små tätorter, samtidigt som strandskyddet skärps i områden med högt bebyggelsetryck. Det lokala inflytandet ska också öka.

Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2022, under förutsättning att riksdagen röstar igenom propositionen. Samtidigt som äldre bestämmelser i vissa fall fortsätter att gälla, vilket innebär en rad förändringar för dig som kommer i kontakt med ärenden om strandskydd. Det innebär ett antal nya begrepp, nybildning av rättspraxis samt, i vissa delar, en nyanserad tillämpning av den domstolspraxis som redan finns. De nya bestämmelserna innebär ett antal lättnader i regelverket, men även ett antal skärpningar.

Vi går igenom nya begrepp i miljöbalken, skillnaden mellan de gamla och de nya bestämmelserna och hur de bör tolkas i ljuset av förarbetsuttalanden och författningskommentarerna. Vi tittar även på hur man ska tillämpa övergångsbestämmelserna, samt hur man ska tänka när man ska applicera den rättspraxis som redan finns.

Du kommer att få svar på frågan om vilka delar av den praxis som gällt hittills kommer att fortsätta gälla samt vilka delar som kommer att utvecklas utifrån de nya förutsättningarna. Därutöver kommer du att få handfasta juridiska råd kring hur du ska tänka och agera när du handlägger ett ärende om strandskydd, som kommer in efter ikraftträdandedatumet.

Kursprogram

Se hela kursprogrammet här.

Videopresentation

Se videopresentation om kursen Det nya strandskyddet 2022.

Målgrupp

Målgruppen för kursen är myndighetshandläggare såsom miljöinspektörer, bygglovshandläggare och lantmätare. Kursen riktar sig även till politiskt anställda tjänstemän på de kommunala nämnderna, domare och beredningsjurister. Även du som är en yrkesverksam advokat, biträdande jurist, eller fastighetsmäklare, som kommer i kontakt med ärenden om strandskydd och miljörätt, kommer att ha nytta av utbildningen.

Kursstart

Kursstart kommer att meddelas senare. Kursen är digital och levereras till dig per e-post efter lanseringsdatumet. Du kan tillgodogöra dig materialet inom 30 dagar från leveranstillfället. Kursplatserna är personliga. Användarrätten till nedladdade produkten gäller endast den person som betalat för denna tjänst och användarrätten får ej överlåtas till tredje person.

Kursanmälan

Kursanmälan sker genom att du väljer den önskade kursen och slutför betalning i vår webbshop. Uppge ditt namn, organisation, organisationsnummer och dina kontaktuppgifter. Köp kursen nu och få 10 % rabatt. Erbjudandet gäller fram till 23 april 2022. Använd rabattkoden "Strandskydd2022" vid utcheckningen.

Fakturabetalning

Om ni önskar att betala mot faktura kan ni välja Klarna Checkout som betalningsalternativ. Där väljer ni "företag" och fyller i kommunens/myndighetens/företagets organisationsnummer med leverans- och faktureringsuppgifter. Ni kan även välja att fylla i olika uppgifter för leverans respektive fakturering. Därefter ska ni välja "Klarna Checkout", klicka på "Gå till betalning" och välja "Faktura 30 dagar", så ställs det automatiskt ut en faktura, som ni kan betala i lugn och ro.

Skulle ni i stället önska att vi ställer ut en "manuell" faktura, kan vi naturligtvis göra detta. Vänligen skicka ett mail till [email protected] och uppge antalet personer som ska gå kursen, e-postadresser, samt era kontakt- och faktureringsuppgifter, så återkommer vi till er så fort vi kan.

Kontakt

Vid frågor använd vänligen vårt kontaktformulär alternativ skicka mail till [email protected]. Det går även bra att nå oss per telefon. Skicka i så fall ett mail till oss, så kommer vi överens om en lämplig tidpunkt för telefonsamtal.