Grundkurs strandskydd

Kommer snart.

Grundkurs strandskydd - beskrivning

Kursen riktar sig till dig som arbetar med strandskydd och vill lära sig grunderna om strandskyddslagstiftning. Under kursen går vi igenom aktuella bestämmelser i miljöbalken, förarbetsuttalanden, Naturvårdsverkets vägledning och aktuell rättspraxis. Du kommer att lära dig mer om strandskyddets tillkomst, lagstiftningens utveckling samt dess uppbyggnad. 

Den teoretiska delen av utbildningen varvas med fall hämtade från verkligheten, så att du enklare kan identifiera och hantera olika typfall i ditt dagliga arbete. Vi hämtar vägledning från viktiga avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen och Högsta domstolen. Du kommer att få praktiska verktyg kring hur du på ett rättssäkert sätt ska handlägga ett strandskyddsärende, och hur du ska tänka kring de olika bestämmelserna i miljöbalken. Du kommer även att bekanta dig med gällande instansordning, vilken instans prövar vad samt hur själva processen går till. Slutligen, kommer du få goda råd kring vad du kan göra för att ett ärende blir så utrett som möjligt, hur du på ett bra sätt motiverar ett avslags- eller bifallsbeslut, samt vad du kan och bör göra för att känna dig mer trygg i ditt beslutsfattande. Du kommer även att få en lista med de aktuella och mest betydelsefulla rättsfallen på området, som du kan använda som stöd i beslutsfattandet.

Denna grundkurs passar dig som är nyanställd och behöver lära dig grunderna om strandskydd. Kursen är även lämplig för dig som har arbetat med strandskydd ett tag och vill fräscha upp dina kunskaper samt hålla dig uppdaterad med den senaste praxisutvecklingen på området.

Kursen lämpar sig för miljöinspektörer, bygglovshandläggare och lantmätare. Kursen passar även yrkesverksamma advokater, biträdande jurister, domare och beredningsjurister, som kommer i kontakt med frågor om strandskydd.

Kursprogram

Se hela kursprogrammet här

Målgrupp

Målgruppen för kursen är myndighetshandläggare såsom miljöinspektörer, bygglovshandläggare och lantmätare. Kursen riktar sig även till politiskt anställda tjänstemän på de kommunala nämnderna, domare och beredningsjurister. Även du som är en yrkesverksam advokat, biträdande jurist, eller fastighetsmäklare, som kommer i kontakt med ärenden om strandskydd och miljörätt, kommer att ha nytta av utbildningen.

Kursstart

Kursen är digital och levereras till dig per e-post efter lanseringsdatumet. Du kan tillgodogöra dig materialet inom 30 dagar från leveranstillfället. Kursplatserna är personliga. Användarrätten till den nedladdade produkten gäller endast den person som betalat för denna tjänst och användarrätten får ej överlåtas till tredje person.

Anmälan

Kursanmälan sker genom att du väljer den önskade kursen och slutför betalning i vår webbshop. Uppge ditt namn, organisation, organisationsnummer och dina kontaktuppgifter.

Fakturabetalning

Om ni önskar att betala mot faktura kan ni välja Klarna Checkout som betalningsalternativ. Där väljer ni "företag" och fyller i kommunens/myndighetens/företagets organisationsnummer med leverans- och faktureringsuppgifter. Ni kan även välja att fylla i olika uppgifter för leverans respektive fakturering. Därefter ska ni välja "Klarna Checkout", klicka på "Gå till betalning" och välja "Faktura 30 dagar", så ställs det automatiskt ut en faktura, som ni kan betala i lugn och ro.

Skulle ni i stället önska att vi ställer ut en "manuell" faktura, kan vi naturligtvis göra detta. Vänligen skicka ett mail till [email protected] och uppge antalet personer som ska gå kursen, e-postadresser, samt era kontakt- och faktureringsuppgifter, så återkommer vi till er så fort vi kan.

Kontakt

Vid frågor använd vänligen vårt kontaktformulär alternativ skicka mail till [email protected]. Det går även bra att nå oss per telefon. Skicka i så fall ett mail till oss, så kommer vi överens om en lämplig tidpunkt för telefonsamtal.