Strandskyddsdispens och tomtplatsavgränsning

Strandskyddsdispens och tomtplatsavgränsning

Strandskyddsdispens och tomtplatsavgränsning

Bästa juridiska tips om tomtplatsavgränsning när du ansöker om strandskyddsdispens

Ska du ansöka om strandskyddsdispens eller är du missnöjd med din tomtplatsavgränsning och ska överklaga nämndens beslut?

Se minikursen på Youtube