Nej till ändrade regler om strandskydd

Nej till ändrade regler om strandskydd

Riksdagen har som väntat sagt nej till regeringens förslag om att lätta på strandskyddet i så kallade strandnära utvecklingsområden, samt skärpa i redan exploaterade områden. 

Bakom riksdagens beslut om nej till regeringens förslag står motioner som lämnats in med anledning av regeringens förslag. Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag, inklusive förslag i motioner från allmänna motionstiden 2021. Läs mer på riksdagens webbplats

Strandskyddsakademin, liksom Lagrådet, har tidigare i sitt remissyttrande uppmärksammat regeringen på att förslaget inte är tillräckligt genomarbetet för att lagändringarna ska genomföras. Förslaget var en kompromiss mellan de politiska partierna som en del av januariavtalet. Det nuvarande regelverket står i och med riksdagens beslut om avslag fast. Eventuella lagändringar kräver fortsatta utredningar och remissbehandling. Strandskyddsakademin räknar med att det kommer att ta ett par år innan vi kan se ett nytt förslag till lagändringar. Eventuellt kan reglerna om strandskyddsdispens och undantag från strandskyddet för areella näringar ändras tidigare, eftersom det redan pågår en statlig utredning om detta. 

Du som behöver hjälp med strandskyddsdispens kan med fördel använda Strandskyddsakademins dokumentmallar, som du laddar ner här. Önskar du fördjupa dig inom det aktuella regelverket med praxis och bli expert på strandskydd är du välkommen att ta del av Strandskyddsakademins digitala utbildningar om strandskydd.