Strandskyddsdispens för brygga

Strandskyddsdispens för brygga

Strandskyddsdispens för brygga

Ska du uppföra en brygga vid stranden? Har du en befintlig brygga som ska byggas ut eller genomgå en kraftig renovering? Har du drabbats av ett föreläggande om utrivning och ska ansöka om strandskyddsdispens i efterhand? Omfattas området av strandskydd? Då behöver du ansöka om strandskyddsdispens. Oavsett om det rör sig om en flytbrygga eller en pålad brygga, en ny brygga eller en ersättningsbrygga

Anmälan om vattenverksamhet

Glöm inte att du även behöver göra en anmälan om vattenverksamhet hos länsstyrelsen innan du vidtar en åtgärd i vattnet, eftersom din brygga kan medföra påverkan på vattenmiljön i form av skuggning, muddring, grumling och försämrad vattengenomströmning. 

Bästa juridiska tips om strandskyddsdispens för brygga

Äger du en brygga vid havet? Det bästa du kan göra är att kontinuerligt underhållla din brygga så att den inte förfaller. En kontinuerlig skötsel av normal karaktär fordrar nämligen inte dispens. Har det gått en längre tid mellan förfallet och din ansökan om en ersättningsbrygga kan det vara svårt att erhålla strandskyddsdispens, särskilt om naturen har hunnit anpassa sig efter de nya förhållandena och allemansrätten har återinträtt. Ska du vidta en rejäl renovering eller bygga ut din brygga är vårt bästa råd att ansöka om strandskyddsdispens i god tid. En åtgärd som har vidtagits utan strandskyddsdispens kan i värsta fall leda till ett föreläggande om utrivning och du riskerar att bli åtalad för miljöbrott. Du ska även säkerställa att du har inhämtat eventuella andra tillstånd, såsom godkännande av anmälan om vattenverksamhet, tillstånd från Natura 2000 eller reservatföreskrifterna, dispens från artskydd, ev bygglov och servitut m.m. Missa inte minikursen om strandskyddsdispens för brygga, framtagen av vår juristexpert inom strandskydd, som kan hjälpa dig att komma vidare med ditt ärende.

Ska du ansöka om strandskyddsdispens eller överklaga nekad strandskyddsdispens för brygga?

Passa på att ladda ner våra kvalificerade juridiska dokumentmallar om ny brygga, tillbyggnad av befintlig brygga, ersättningsbrygga, ianspråktagen mark och proportionalitet, för att öka dina chanser till bifall! Läs mer under respektive produktbeskrivning för mer information. De flesta svar på frågorna om hur det fungerar att driva sitt ärende själv med hjälp av våra unika mallar hittar du här.

Se minikursen på Youtube