Bra hemsidor om strandskydd och bygglov

Bra hemsidor om strandskydd och bygglov

Webbsidor om strandskydd

Tycker du att regelverket och rättspraxis kring strandskydd och bygglov är snårigt? Här har vi samlat några länkar till hemsidor som kan hjälpa dig att navigera vidare. 


Statliga myndigheter

Naturvårdsverket

Naturvårdsverkets information om strandskydd

Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur

Havs- och vattenmyndigheten

SLU Artdatabanken Artportalen

Strandskyddskartor för Västra Götalands län

Länsstyrelsernas Geotadakatalog om bl.a. strandskydd

Boverket

Boverkets guide om bygglov

Riksantikvarieämbetets kartverktyg Fornsök

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

SGI, Statens geotekniska institut

SGU, Statens geotekniska undersökning

Jordbruksverket

Skogsstyrelsen

Lantmäteriet

JK, Justitiekanslern

JO, Justitieombudsmannen 


Lagar och föreskrifter

Miljödepartementets information om regelverket kring strandskydd

Naturvårdsverkets regelsamling

Regeringskansliets information om regelverket kring bygglov

Lagar och föreskrifter inom plan- och byggområdet


Domstolar

Europadomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt

Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt

Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt


Övrigt

Centrum för rättvisa

Sveriges advokatsamfund

Århuskonventionen