Regeringens proposition om strandskydd har strandat

Regeringens proposition om strandskydd har strandat

Regeringens proposition om ett reformerat strandskydd, som skulle innebära såväl lättnader som skärpningar, har strandat i riksdagen. Miljö- och jordbruksutskottet offentliggjorde sitt betänkande 2021/22:MJU27 igår den 23 maj 2022. Om riksdagen följer betänkandet, vilket i regel är fallet, så kommer propositionen att röstas ner i sin helhet. Utskottets betänkande innebär även att motioner om fortsatta utredningar och översyn av strandskyddslagstiftningen röstas ner. 

De nuvarande reglerna om strandskydd i miljöbalken fortsätter i och med detta att gälla oförändrat. 

Mer information om utskottets betänkande finns på riksdagens webbplats.