Strandskyddsdispens för breddning av väg

I lager.

5 000 kr

Denna mall är framtagen för dig som vill iordningställa en befintlig stig eller grusväg och göra vägen bredare eller längre. Rättspraxis på området är allt annat än enhetlig, i vissa fall anser prövningsinstanserna att dispens behövs, medan i andra fall anser man att dispens inte behövs. Mallen är därför upplagt på det sättet att du i första hand yrkar att nämnden, länsstyrelsen eller domstolen ska fastställa att åtgärden faller utanför dispens, samt i andra hand att dispens ska meddelas. 

I mallen behandlas, utöver det aktuella regelverket, aktuell rättspraxis från bl.a. Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.

Denna mall består av 7 sidor och innehåller avancerad juridisk argumentation som du vill åberopa, allt för att öka dina chanser till bifall. Förutom själva mallen kommer du att få en skriftlig instruktion på hur mallen används samt några goda praktiska råd på vägen, framtagna av våra rättsexperter inom mark- och miljörätt. 

Önskar du att utveckla din talan genom avancerad juridisk argumentation? Glöm inte att lägga till andra passande mallar, såsom Strandskydd och Proportionalitetsavvägning, eller andra mallar som passar för just din situation. Är det så att marken där åtgärden ska vidtas kan ses som ianspråktagen så rekommenderar vi även att köpa mallen Strandskyddsdispens - ianspråktagen mark

Denna mall är prisvärd och mycket uppskattad av våra kunder. Köp mallen till en bråkdel av priset av vad det annars skulle kosta dig att anlita en jurist eller en advokat. Läs mer om vad det kostar att anlita en specialiserad jurist eller advokat och hur kostnadsbilden ser ut om du i stället skulle välja att anlita ett ombud.