Överklaga grannens bygglov

I lager.

5 000 kr

Denna mall passar dig, som är granne med en fastighet där det planeras uppföras en byggnad eller mur med staket, som kommer väsentligt försämra din utsikt eller minska ljusinsläpp och medföra skuggning. Många gånger rör det sig om begränsad havsutsikt, minskat ljusinsläpp, skuggning eller insyn varför man vill överklaga grannens bygglov. Du kan använda mallen som yttrande i nämnden, eller som överklagande av ett beviljat bygglov hos länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen.

I mallen behandlas, utöver det aktuella regelverket, aktuell rättspraxis från bl.a. Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt och Regeringsrätten.

Denna mall består av 8 sidor och innehåller avancerad juridisk argumentation som du vill åberopa, allt för att öka dina chanser till bifall. Förutom själva mallen kommer du att få en skriftlig instruktion på hur mallen används samt några goda praktiska råd på vägen, framtagna av våra rättsexperter inom mark- och miljörätt. 

Denna mall är prisvärd och mycket uppskattad av våra kunder. Köp mallen till en bråkdel av priset av vad det annars skulle kosta dig att anlita en jurist eller en advokat. Läs mer om vad det kostar att anlita en specialiserad jurist eller advokat och hur kostnadsbilden ser ut om du i stället skulle välja att anlita ett ombud.